top of page

Elsäkerhet

Att ha ett hem som har säker el är både viktigt och tryggt. Du, dina vänner, släktingar och barn ska inte vara rädda att stoppa i laddaren i uttagen, slå av/på elementen eller att jordfelsbrytaren inte ska utlösa. Elsäkerhet är otroligt viktigt idag. Det mesta i vårt hushåll kräver el, så se till att din el är säker. För din egen och andras skull. 

Se till att en behörig elektriker installerar elen. Annars finns det ingen försäkring som täcker installationen. 

Varför man ska anlita en certifierad elektriker

Visst kan det vara lockande att ta in en firma som ligger mycket lägre i pris och på så vis få pengar över till annat? 

Många tänker inte på de konsekvenser det kan innebära att ta in någon utan behörighet. Se alltid till att företaget du anlitar har en elinstallatör för efterlevnad (behörig elektriker), företagsförsäkring och utför egenkontroller. Annars kan arbetet bli felaktigt gjort och ingen försäkring gäller. Att göra om arbetet blir i regel alltid dyrare än att göra det rätt från början. Ta in offerter och anlita det företag som bevisar att du kan känna förtroende för dem. 

Hur vi sköter elsäkerheten
För oss är det viktigt att alla installationer är rätt utförda och installeras av en behörig elektriker. Vi använder oss endast av elföretag som är anslutna till elsäkerhetsverket, innehar företagsförsäkring och utför egenkontroller. 

Läs mer om varför man ska vara ansluten till elsäkerhetsverket här.

Läs mer om egenkontroller för elföretag här.

Filmen är framtagen i ett samarbete mellan Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Elektriska Installatörsorginisationen (EIO)
Ta testet!
Hur mycket kan du om elsäkerhet? Testa dina färdigheter genom att ta testet!
Vi jobbar endast med företag anslutna till Elsäkerhetsverket och som har ansvarsförsäkring.           
bottom of page