top of page

Allmänna villkor

Onlineelektrikern.se

Allmänna villkor 

Alla våra priser är i svenska kronor och ink moms om inget annat anges.

Rotavdrag

Önskar du rotavdrag så måste detta meddelas vid beställning av arbete och stå i den offert du godkänner. Kunden har ansvar över att uppgifterna för ansökning av rot är korrekta.

Betalning

Betalning sker mot faktura. Förfallodatum anges på fakturan. Onlineelektrikern.se förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning. Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte huvudmannen (tex bostadsrättföreningen eller hyresvärd) betalar fakturan.

Bokning

Vid bokad tid kommer vår elektriker att finnas på plats den utsatta tiden. Skulle vi av något skäl behöva avboka ser vi till att boka in en ny tid för arbetet så snart som båda parter kan. 

Avbokning

Avbokning sker senast 24timmar innan utsatt tid. Avbokar du senare kommer du att debiteras med 1000kr. 

Debitering

De arbeten som inte är offertgrundade debiteras per timme. På vissa tjänster ingår 2-3timmar på plats. Detta framgår när du bokar tjänsten. Skulle arbetet ta längre tid så läggs de timmarna på fakturan. Material som behövs tillkommer även det på fakturan. 

Får du en offert så är det som står på offerten det som gäller. Var noga att kolla vad som står i offerten och det som inte finns med kommer att debiteras som extra (efter ett skriftligt eller muntligt godkännande av kund).

Vid sen betalning  

Vid sen betalning kommer du att få en betalningspåminnelse samt en påminnelseavgift på 60kr. Är betalningen fortfarande inte betald kommer ett inkassokrav att skickas med en inkassoavgift. Blir fakturan fortsatt obetald skickas den vidare till kronofogden. 

Nöjdkundgaranti

Är du som kund inte nöjd med arbetet så är det viktigt att du kontaktar oss. Vi kommer då att se till att en av våra medarbetare kollar igenom arbetet och ser om det finns några felaktigheter. Om så är fallet så kommer vi att åtgärda det så snabbt som möjligt. 

bottom of page